Ulkosuomalaisten tarinoita maailmalta

Suo­ma­lai­set­maail­mal­la.fi-si­vus­to ke­rää ja ker­too ul­ko­suo­ma­lais­ten ta­ri­noi­ta, tarjoaa vertaistukea, ins­pi­roi unel­mien to­teut­ta­mi­seen ja kan­nus­taa ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siin mat­kai­lu­va­lin­toi­hin.

Ta­voit­teem­me on ker­toa ul­ko­suo­ma­lai­suu­des­ta mahdollisimman mo­ni­puo­li­ses­ti. Et­sim­me jat­ku­vas­ti uu­sia haas­ta­tel­ta­via si­vus­tol­lem­me. Ota mei­hin yh­teyt­tä, jos asut tai olet asu­nut ul­ko­mail­la ja ha­luai­sit ker­toa ta­ri­na­si muil­le suo­ma­lai­sil­le.

Uusimmat julkaisut

Fuengirolassa asuminen lisää Miran elämään iloa ja aktiviteetteja

Fuengirolassa asuminen houkutteli Mira Kaitalan perheineen takaisin Aurinkorannikolle, vaikka perheen esikoinen on vasta alle vuoden ikäinen.

Lue koko artikkeli »

Muutto Tanskaan mullisti Ronjan elämän

Ronja Legrand muutti Tanskaan avarakatseisten ihmisten sekä valon perässä kesällä 2019. Nyt kolme vuotta myöhemmin Ronja ja hänen ranskalainen puolisonsa ovat ostaneet asunnon Kööpenhaminasta, ja kaksikon tulevaisuus näyttää rakentuvan Tanskaan.

Lue koko artikkeli »

Monikielisyys on vahvasti läsnä Janinan perheen arjessa Ranskassa

Monikielisyys on osa jokaisen ulkosuomalaisten elämää. Ranskan Marseillein kupeessa asuvan Janina Merryn perheessä puhutaan kolmea kieltä: suomea, englantia ja ranskaa. Lisäksi Chilessä asuvien sukulaistensa kanssa perhe kommunikoi espanjaksi.

Lue koko artikkeli »

Muutto takaisin Suomeen vie suomalais-saksalaisen perheen uuden äärelle

Noora Laine-Müllerilla on edessään muutto takaisin Suomeen kymmenen vuoden ulkomailla elämisen jälkeen. Samalla myös Nooran perhe – saksalainen mies ja kaksi poikaa – pääsevät ensimmäistä kertaa kokeilemaan asumista Suomessa.

Lue koko artikkeli »

Mikä on Suomalaiset maailmalla

Mikä on Suomalaiset maailmalla?

Suomalaisetmaailmalla.fi-sivusto kerää ja kertoo ulkosuomalaisten tarinoita, tarjoaa vertaistukea, inspiroi unelmien toteuttamiseen ja kannustaa ympäristöystävällisiin matkailuvalintoihin.

Lue lisää

Kerro oma tarinasi Suomalaiset maailmalla

Kerro oma tarinasi

Missä päin maailmaa sinä asut, ja miten sinne päädyit? Mitä ulkosuomalaisuus sinulle merkitsee? Kerro meille oma tarinasi!

Lue lisää