Ulkosuomalaisten tarinoita maailmalta

Suo­ma­lai­set­maail­mal­la.fi-si­vus­to ke­rää ja ker­too ul­ko­suo­ma­lais­ten ta­ri­noi­ta, ins­pi­roi unel­mien to­teut­ta­mi­seen ja kan­nus­taa ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siin mat­kai­lu­va­lin­toi­hin.

Uusimmat julkaisut

Muutto takaisin Suomeen vie suomalais-saksalaisen perheen uuden äärelle

Noora Laine-Müllerilla on edessään muutto takaisin Suomeen kymmenen vuoden ulkomailla elämisen jälkeen. Samalla myös Nooran perhe – saksalainen mies ja kaksi poikaa – pääsevät ensimmäistä kertaa kokeilemaan asumista Suomessa.

Lue koko artikkeli »

Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä ja työtarjous veivät Kristan Pohjois-Ruotsiin

Krista Randelöv muutti Ruotsiin viikon varoitusajalla eikä ole aikeissa palata Suomeen. Mieluisa työ, paikallinen aviomies ja upea luonto saivat suomalaisen juurtumaan Tornionjokilaaksoon.

Lue koko artikkeli »

Pandemia ja mielenterveyskriisi

Vie­ras­ky­nääm­me tart­tui Alan­ko­mais­sa asu­va psy­ko­lo­gi Hei­ni Kum­pu­lai­nen. Hän poh­tii teks­tis­sään koronapandemian vaikutuksia mielenterveydelle.

Lue koko artikkeli »

Ulkosuomalaisuus ja koti-ikävä

Vieraskynäämme tarttui Alankomaissa asuva psykologi Heini Kumpulainen. Hän pohtii tekstissään ulkosuomalaisten koti-ikävän tunnetta ja sitä, miten ikävää voi hallita.

Lue koko artikkeli »

Mikä on Suomalaiset maailmalla

Mikä on Suomalaiset maailmalla?

Suomalaisetmaailmalla.fi-sivusto kerää ja kertoo ulkosuomalaisten tarinoita, inspiroi unelmien toteuttamiseen ja kannustaa ympäristöystävällisiin matkailuvalintoihin.

Lue lisää

Kerro oma tarinasi Suomalaiset maailmalla

Kerro oma tarinasi

Missä päin maailmaa sinä asut, ja miten sinne päädyit? Mitä ulkosuomalaisuus sinulle merkitsee? Kerro meille oma tarinasi!

Lue lisää