Mikä on Suomalaiset maailmalla?

Suomalaisetmaailmalla.fi-sivusto kerää ja kertoo ulkosuomalaisten tarinoita, tarjoaa vertaistukea, inspiroi unelmien toteuttamiseen ja kannustaa ympäristöystävällisiin matkailuvalintoihin.

Sisäministeriön määritelmän mukaan ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ulkosuomalaisia on maailmalla yli 1,6 miljoonaa ja ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia noin 300 000.

Siirtolaisinstituutin vuonna 2021 julkaiseman Muuttuva ulkosuomalaisuus -kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että ulkosuomalaiset kaipaavat heille kohdistettuja digikanavia, jotka helpottaisivat ulkosuomalaisyhteisöön kuulumista sekä vertaistuen saamista. Moni vastaajista koki kuuluvansa vähemmistöön ja koki merkitykselliseksi ulkosuomalaisten äänen kuulumisen yksilönä sekä laajempaa ulkosuomalaisten yhteisöä.

Tavoitteemme on koota otos ympäri maailmaa elävien suomalaisten tarinoista ja kertoa ulkosuomalaisuudesta monipuolisesti. Haluamme tarjota ulkosuomalaisille mahdollisuuden ylläpitää suhdettaan suomen kieleen ja kulttuuriin, tuntea yhteenkuuluvuutta sekä saada vertaistukea muilta samankaltaisessa tilanteessa olevilta.

Suomen ei tule unohtaa ulkosuomalaisia

Suomessa monilla aloilla kärsitään valtavasta osaajapulasta. Ulkosuomalaiset ovat kerryttäneet maailmalla huikeaa osaamista sekä kansainvälistä kokemusta, joita Suomessa tulisi paremmin pyrkiä hyödyntämään. Mitä tiiviimpänä yhteys suomalaisuuteen pysyy, sitä todennäköisemmin palannee myös takaisin. Haluamme auttaa ylläpitämään ulkosuomalaisten ja Suomen välistä suhdetta sekä houkuttelemaan suomalaisia huippuosaajia takaisin kotimaahamme.

Suomi tarvitsee tulevina vuosikymmeninä maahanmuuttajia, jotta työvoimapula saadaan taltutetuksi ja veronmaksajia riittää hyvinvointivaltion palveluiden ylläpitämiseksi. Suomen ongelmana on, että moni muu läntinen maa on samassa tilanteessa. Kovan kilpailun keskellä meidän onnistua houkuttelemaan osaajia maamme työmarkkinoille. Kuitenkin olemme pieni ja verrattain tuntematon maa pohjoisessa. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi tervehdyksessään ulkosuomalaisille 6.12.2022, meidän on hyvä hyödyntää ulkosuomalaisten panos osaajien houkuttelemisessa.

Vastuullisen matkailun puolesta

Suomalaiset ovat jatkuvasti tietoisempia hiilijalanjäljestään ja mahdollisuudestaan vaikuttaa siihen. Ilmastonmuutos pakottaa meitä kaikkia pienentämään hiilijalanjälkeämme, ja yksityishenkilön vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä jopa suurin osa voi koostua matkustamisesta. 

Halu ja tarve matkustaa ja nähdä maailmaa eivät kuitenkaan katoa mihinkään, ja jatkossakin kaivataan mahdollisuuksia hakea uusia kokemuksia ulkomailta. Näistä syistä johtuen uskomme, että ulkomailla asuminen ja pitkäaikainen oleskelu kasvattavat suosiotaan entisestään lyhyiden viikonloppumatkojen sijaan. 

Toki tiedämme, että pitkät matkat tai ylipäätään matkat ulkomaille eivät ole kaikille mahdollisia. Haluamme kuitenkin inspiroida heitä, jotka haaveilevat esimerkiksi muutaman kuukauden sukelluksesta uuteen kulttuuriin, mutta eivät vielä ole löytäneet mahdollisuutta unelmansa toteuttamiselle.

Kolme ydinarvoamme

Toimintamme nojaa kolmeen meille tärkeään arvoon: vapauteen, vihreyteen ja vastuuseen. Haluamme tukea yksilön vapautta elää omannäköistään elämää ja toteuttaa unelmiaan. Kannustamme etsimään ja löytämään vaihtoehtoja, jotka tekevät onnelliseksi. Jokaisella tulee olla vapaus elää haluamallaan tavalla – tietysti unohtamatta muiden ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomiointia.

Uskomme, että ehdottomuus ei ole avain kaikkien suomalaisten kulutustapojen muutokseen. Jos ulkomaan matkoista ei halua luopua, voi miettiä, pystyykö matkustustottumuksiaan muuttamaan. Kannustamme ympäristöystävällisiin ja vastuullisiin matkustusvalintoihin, matkustuspäästöjen kompensointiin sekä pitkäaikaiseen oleskeluun ulkomailla lyhyiden lomamatkojen sijaan. Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme vaihtamaan lentokoneen junaan tai muihin vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin.

Kompensoimme toimintamme edellyttämistä matkoista syntyneet hiilidioksidipäästöt, ja painotamme kumppanuusvalinnoissamme ympäristöarvojen toteutumista. Kannamme vastuumme ympäristöstä sekä tulevien sukupolvien vapauden säilyttämisestä.