Mikä on Suomalaiset maailmalla?

Suomalaisetmaailmalla.fi-sivusto kerää ja kertoo ulkosuomalaisten tarinoita, tarjoaa vertaistukea, inspiroi unelmien toteuttamiseen ja kannustaa ympäristöystävällisiin matkailuvalintoihin.

Sisäministeriön määritelmän mukaan ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ulkosuomalaisia on maailmalla yli 1,6 miljoonaa ja ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia noin 300 000.

Tavoitteemme on koota otos ympäri maailmaa elävien suomalaisten tarinoista ja kertoa ulkosuomalaisuudesta monipuolisesti. Samalla päämäärämme on inspiroida ulkomailla asumisesta haaveilevia suomalaisia sekä vaikuttaa matkailun hiilijalanjälkeen kannustamalla ihmisiä ympäristöystävällisiin matkailuvalintoihin.

Tarinoista inspiraatiota

Ihmiselle on luontaista omaksua uusia asioita tarinoiden vaikutuksesta: uutiset, historia, sosiaalinen media – kaikki rakentuvat tarinoista. Myös haaveet, unelmat ja suunnitelmat tarvitsevat syntyäkseen inspiroivia tosielämän tarinoita.

Meistä suomalaisten kertomukset maailmalta ovat sykähdyttäviä ja avaavat uusia näkökulmia. Tii­mim­me jä­se­niä yh­dis­tää ha­lu kir­kas­taa suo­ma­lais­ten kä­si­tys­tä ul­ko­suo­ma­lai­suu­des­ta se­kä tuo­da esiin ul­ko­suo­ma­lais­ten ta­ri­noi­den mo­ni­nai­suut­ta.        

Monesti suomalainen identiteetti vahvistuu entisestään, kun koti on ulkomailla. Suurelle osalle ulkosuomalaisista on tärkeää ylläpitää tiettyjä kotimaan perinteitä ja kytköksiä Suomeen. Olemme myös huomanneet, että ulkosuomalaiset kertovat mielellään oman tarinansa ja kuulevat muiden vastaavia tarinoita.

Vastuullisen matkailun puolesta

Suomalaiset ovat jatkuvasti tietoisempia hiilijalanjäljestään ja mahdollisuudestaan vaikuttaa siihen. Ilmastonmuutos pakottaa meitä kaikkia pienentämään hiilijalanjälkeämme, ja yksityishenkilön vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä jopa suurin osa voi koostua matkustamisesta. 

Halu ja tarve matkustaa ja nähdä maailmaa eivät kuitenkaan katoa mihinkään, ja jatkossakin kaivataan mahdollisuuksia hakea uusia kokemuksia ulkomailta. Näistä syistä johtuen uskomme, että ulkomailla asuminen ja pitkäaikainen oleskelu kasvattavat suosiotaan entisestään lyhyiden viikonloppumatkojen sijaan. 

Toki tiedämme, että pitkät matkat tai ylipäätään matkat ulkomaille eivät ole kaikille mahdollisia. Haluamme kuitenkin inspiroida heitä, jotka haaveilevat esimerkiksi muutaman kuukauden sukelluksesta uuteen kulttuuriin, mutta eivät vielä ole löytäneet mahdollisuutta unelmansa toteuttamiselle.

Kolme ydinarvoamme

Toimintamme nojaa kolmeen meille tärkeään arvoon: vapauteen, vihreyteen ja vastuuseen. Haluamme tukea yksilön vapautta elää omannäköistään elämää ja toteuttaa unelmiaan. Kannustamme etsimään ja löytämään vaihtoehtoja, jotka tekevät onnelliseksi. Jokaisella tulee olla vapaus elää haluamallaan tavalla – tietysti unohtamatta muiden ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomiointia.

Uskomme, että ehdottomuus ei ole avain kaikkien suomalaisten kulutustapojen muutokseen. Jos ulkomaan matkoista ei halua luopua, voi miettiä, pystyykö matkustustottumuksiaan muuttamaan. Kannustamme ympäristöystävällisiin matkustusvalintoihin, matkustuspäästöjen kompensointiin sekä pitkäaikaiseen oleskeluun ulkomailla lyhyiden lomamatkojen sijaan.

Kompensoimme toimintamme edellyttämistä matkoista syntyneet hiilidioksidipäästöt, ja painotamme kumppanuusvalinnoissamme ympäristöarvojen toteutumista. Kannamme vastuumme ympäristöstä sekä tulevien sukupolvien vapauden säilyttämisestä.